MUDr. Alexandra Kroupová

Odborné vzdělání:

1986-1992 1. lékařská fakulta UK v Praze, obor všeobecné lékařství
1995 1. atestace z psychiatrie
1997-2001 výcvik ve skupinové psychoterapii SUR
2001-2007 výcvik v individuální analyticky orientované psychoterapii
2007 atestace ze systematické psychoterapie /funkční specializace/
2009-2012 výcvik v párové, analyticky orientované psychoterapii

Od roku 2001 praxe v oblasti individuální, skupinové a párové psychoterapie.
Od r.2008 lektorská činnost v oblasti výcviku ve skupinové psychoterapii.